Polityka

Interpelacje radnych w Zawierciu. Najwięcej zgłosił ich Mariusz Golenia

Zawiercie ma 21 radnych, którzy reprezentują mieszkańców w ważnych dla nich sprawach. W tym celu składają interpelacje. Najaktywniejszym radnym miejskim jest Mariusz Golenia, który od początku kadencji złożył już 15 interpelacji.

Radni w sprawach dotyczących gminy mogą kierować do burmistrza, prezydenta, wójta interpelacje i zapytania. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla danej gminy, a zapytanie składa się, aby uzyskać informacje o stanie faktycznym danej sprawy lub w kwestiach aktualnych problemów. Formalnie zarówno interpelacja, jak i zapytanie składa się z krótkiego przedstawienia istniejącej sytuacji oraz pytania. Radni składają pisemnie do przewodniczącego rady interpelacje i zapytania, który z kolei przekazuje je organowi wykonawczemu gminy. W przypadku Zawiercia to prezydent Łukasz Konarski. Na odpowiedź ma 14 dni od dnia otrzymania interpelacji. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Mieszkańcy mają prawo występować do radnych, aby zgłosili interpelację lub zapytanie.

Mieszkańców Zawiercia w Radzie Miejskiej reprezentuje 21 radnych. Tematy składanych interpelacji są bardzo różne, ale najczęściej dotyczą infrastruktury miejskiej np: uzupełnienia oświetlenia ulicznego, przeglądu i naprawienia ulic miejskich i załatania dziur, dokupienia paru elementów do placu zabaw, odśnieżania niektórych dzielnic, poprawy funkcjonalności studzienek deszczowych. Niektórzy radni piszą interpelacje dotyczące zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, czy też planów Prezydenta Miasta w sprawie ewentualnej budowy kopalni rud cynku i ołowiu. Ważne pytania zawierała interpelacja, która poruszała kwestie m.in: funkcjonowania organów zarządzających gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w których Gmina Zawiercie jest jedynym udziałowcem. Interpelacje radnych i odpowiedzi na nie są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ile interpelacji zgłosili poszczególni radni miejscy?

Lp.    

Imię i nazwisko

Liczba interpelacji

1.

Mariusz Golenia

15

2.

Michał Myszkowski

8

3.

Witold Grim

6

4.

Elżbieta Kornobis - Wieczorek      

3

5.

Damian Świderski

3

6.

Przemysław Trepka

3

7.

Edyta Grzebieluch 

2

8.

Dominik Janus 

1

9.

Paweł Kaziród

1

10.

Ewa Mićka 

1

11.

Paulina Pietras

1

Razem

44

Oprócz interpelacji radni miejscy składają wnioski. Do prezydenta Zawiercia zgłoszono jeden wniosek, który dotyczył wprowadzenia bezpłatnego transportu zbiorowego dla wszystkich pasażerów na terenie Zawiercia. Podpisali się pod nim: Elżbieta Kornobis - Wieczorek, Joanna Janik - Jaworska, Edyta Grzebieluch, Ewa Mićka, Paweł Kaziród, Michał Myszkowski, Witold Grim, Damian Świderski.

Fot. UM Zawiercie

Comments powered by CComment

bytomski logo pelen kolor beta

Jura24 - portal internetowy miasta Zawiercie oraz powiatu zawierciańskiego. Twoje codzienne źródło informacji.

Media społecznościowe

© 2020 © Media operator - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Search