Informacje

Forum Przedsiębiorców już działa. Jakie są jego zadania?

Previous Next

W lipcu swoją działalność rozpoczęło Forum Przedsiębiorców. Jego członkami nie są tylko duże firmy, ale przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Forum spotykać będzie się co najmniej raz na kwartał, aby omówić sprawy ważne dla zawierciańskiej przedsiębiorczości.

Przez kilka lat w Zawierciu działała rada gospodarcza. W jej skład wchodzili przedstawiciele największych zawierciańskich firm. Powołana została w 2015 roku przez ówczesnego prezydenta Witolda Grima. W grudniu 2018 roku jego następca - Łukasz Konarski - zdecydował się uchylić uchwałę w sprawie powołania Rady Gospodarczej. Została zastąpiona przez Forum Przedsiębiorców. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Odpowiedź jest dość lakoniczna.

Rada Gospodarcza skupiała ograniczoną liczbę członków. Do forum może zgłosić się każdy przedsiębiorca - przekazał Patryk Drabek, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. 

W lipcu Forum Przedsiębiorców zainaugurowało swoją działalność. Obecnie liczy 43 członków. To nie tylko duże zawierciańskie firmy. Znacznie więcej jest jednak małych i średnich przedsiębiorców. Wszystkim członkom forum przysługuje prawo do inicjowania i udziału we wszystkich przedsięwzięciach oraz akcjach. 

Jakie są zadania Forum Przedsiębiorców?

  • inicjowanie działania mające na celu rozwój gospodarczy gminy Zawiercie, w szczególności tworzenie nowych inwestycji i nowych miejsc pracy;
  • opiniowanie i wyrażanie stanowiska w sprawie inicjatyw i stanowisk Gminy Zawiercie w zakresie przedsiębiorczości, ochrony środowiska i polityki gospodarczej oraz społecznej;
  • informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na terenie gminy;
  • podejmowanie inicjatywy wspierające i działające na rzecz współpracy lokalnego samorządu z przedstawicielami nauki i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji lokalnego biznesu;
  • inicjowanie i wspieranie działalności gospodarczej, promocyjnej, naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej;
  • działalność w zakresie ochrony środowiska, akcji dobroczynnych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz innych działań na rzecz wspólnego dobra

Na pierwszym spotkaniu Forum Przedsiębiorców dyskutowało o wynikach ankiet z młodzieżą, przedsiębiorcami i liderami oraz głównych problemach miasta. Opinie przedsiębiorców mają zostać uwzględnione w dalszych pracach w ramach programu „Rozwój Lokalny". 

Comments powered by CComment

bytomski logo pelen kolor beta

Jura24 - portal internetowy miasta Zawiercie oraz powiatu zawierciańskiego. Twoje codzienne źródło informacji.

Media społecznościowe

© 2020 © Media operator - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Search